Blue Flower

Овде можете погледати све фајлове јавних набавки који су били објављени до краја маја месеца 2017. године

(пренесено са старог сајта)

Attachments:
Download this file (01-2017 КД осигурање коначна.doc)ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА[ ]417 kB
Download this file (01-2017 POZIV OSIGURANJE.doc)ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА позив[ ]39 kB
Download this file (01-2017 одлука осигурање.doc)ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА одлука[ ]74 kB
Download this file (02-2017 Конкурсна документација Лож уље.doc)Лож уље[ ]417 kB
Download this file (02-2017 Позив за подношење понуда Лож уље.doc)Лож уље позив[ ]39 kB
Download this file (02-2017 LOZ ULJE 2017 одлука.doc)Лож уље одлука[ ]242 kB
Download this file (03-2017 КД серв.пољ.машина.doc)Сервисирање пољопривредних машина[ ]354 kB
Download this file (03-2017 позив серв.пољ.машина.doc)Сервисирање пољопривредних машина позив[ ]39 kB
Download this file (03-2017 одлука серв.пољ.машина.doc)Сервисирање пољопривредних машина одлука[ ]48 kB
Download this file (04-2017 КД, превоз.doc)Превоз запослених[ ]555 kB
Download this file (04-2017 позив, превоз.doc)Превоз запослених позив[ ]103 kB
Download this file (04-2017 pop.doc)Превоз запослених одлука[ ]1230 kB
Download this file (05-2017 КД санитарне услуге.doc)Хигијенско епидемиолошке и микробиолошке услуге[ ]548 kB
Download this file (05-2017 позив санитарне услуге.doc)Хигијенско епидемиолошке и микробиолошке услуге позив[ ]39 kB
Download this file (05-2017 измена санитарне услуге.doc)Хигијенско епидемиолошке и микробиолошке услуге измена[ ]61 kB
Download this file (05-2017 измена санитарне услуге(1).doc)Хигијенско епидемиолошке и микробиолошке услуге измена[ ]61 kB
Download this file (05-2017 одлука санитарне услуге.doc)Хигијенско епидемиолошке и микробиолошке услуге одлука[ ]113 kB
Download this file (05-2017 измена одлуке, санитарне услуге.doc)Хигијенско епидемиолошке и микробиолошке услуге измена одлуке[ ]60 kB
Download this file (05-2017 одлука након РК, санитарне.doc)Хигијенско епидемиолошке и микробиолошке услуге одлука након ПК[ ]83 kB
Download this file (05-2017 obavestenje o podnetom zahtevu jugoinspekt5-2017.pdf)Хигијенско епидемиолошке и микробиолошке услуге обавештење о поднетом захтеву[ ]529 kB
Download this file (06-2017 КД угаљ.doc)Угаљ[ ]409 kB
Download this file (06-2017 Угаљ позив.doc)Угаљ позив[ ]38 kB
Download this file (06-2017 одлука угаљ.doc)Угаљ одлука[ ]57 kB
Download this file (07-2017 КД, сервисирање.doc)Сервисирање[ ]628 kB
Download this file (07-2017 позив, сервисирање.doc)Сервисирање позив[ ]39 kB
Download this file (07-2017 измена сервисирање.doc)Сервисирање измена[ ]44 kB
Download this file (07-2017 одлука сервисирање.doc)Сервисирање одлука[ ]133 kB
Download this file (08-2017 конкурсна р. униформе......doc)Радне униформе, обућа и ХТЗ опрема, одећа и обућа за пацијенте, постељина...[ ]851 kB
Download this file (08-2017 ОДЕЋА И ХТЗ ОПРЕМА IZMENA.doc)Радне униформе, обућа и ХТЗ опрема, одећа и обућа за пацијенте... измена[ ]270 kB
Download this file (08-2017 позив униформе.doc)Радне униформе, обућа и ХТЗ опрема, одећа и обућа за пацијенте... позив[ ]36 kB
Download this file (08-2017 Додела уговора текстко.doc)Радне униформе, обућа и ХТЗ опрема, одећа и обућа за пацијенте... одлука[ ]159 kB
Download this file (09-2017 Конкурсна документација(4).doc)Реагенси за апарат Neo ISE type A[ ]394 kB
Download this file (09-2017 Позив за подношење понуда(1).doc)Реагенси за апарат Neo ISE type A позив[ ]39 kB
Download this file (09-2017 одлука реагенси.doc)Реагенси за апарат Neo ISE type A одлука[ ]48 kB
Download this file (10-2017 Konkursna dokumentacija hrana.doc)Прехрамбене намирнице[ ]1331 kB
Download this file (10-2017 Poziv hrana.doc)Прехрамбене намирнице позив[ ]39 kB
Download this file (10-2017 IZMENA 1 НОВИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ.doc)Прехрамбене намирнице измена 1[ ]205 kB
Download this file (10-2017 Друга измена и допуна.doc)Прехрамбене намирнице измена 2[ ]234 kB
Download this file (10-2017 Друга измена и допуна(1).doc)Прехрамбене намирнице измена 2[ ]234 kB
Download this file (10-2017 Храна 3 измена и допуна.doc)Прехрамбене намирнице измена 3[ ]203 kB
Download this file (10-2017 измена за храну 4.doc)Прехрамбене намирнице измена 4[ ]88 kB
Download this file (10-2017 pojasnjenje sken.doc)Прехрамбене намирнице појашњење[ ]188 kB
Download this file (10-2017 Појашњење.doc)Прехрамбене намирнице појашњење[ ]262 kB
Download this file (11-2017 кд, молерски радови.doc)Молерско фарбарски радови[ ]445 kB
Download this file (11-2017 позив, молерско фарбарски.doc)Молерско фарбарски радови позив[ ]42 kB
Download this file (11-2017 појашњење, молерски радови.doc)Молерско фарбарски радови појашњење[ ]29 kB
Download this file (11-2017 одлука молфарб.doc)Молерско фарбарски радови одлука[ ]137 kB
Download this file (12-2017 КД, надзор, кров на алкохолизму.doc)ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА ИЗРАДА ЛИМЕНОГ КРОВА[ ]371 kB
Download this file (12-2017 позив, надзор, кров, алкохолизам.doc)ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА- ИЗРАДА... позив[ ]39 kB
Download this file (12-2017 Појашњење, надзор над кровом на алк.doc)ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА- ИЗРАДА... појашњење[ ]35 kB
Download this file (12-2017 одлука, надзор, кров на алк.doc)ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА- ИЗРАДА... одлука[ ]68 kB
Download this file (13-2017 КД, лекови.doc)ЛЕКОВИ, ПОМОЋНА ЛЕКОВИТА СРЕДСТВА, САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ И ПЕЛЕНЕ[ ]959 kB
Download this file (13-2017 позив лекови.doc)ЛЕКОВИ, ПОМОЋНА ЛЕКОВИТА СРЕДСТВА, САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ... позив[ ]37 kB
Download this file (13-2017 измена 1 prečišćen tekst.doc)ЛЕКОВИ, ПОМОЋНА ЛЕКОВИТА СРЕДСТВА, САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ... измена[ ]948 kB
Download this file (13-2017 измене лекови и санитетски.doc)ЛЕКОВИ, ПОМОЋНА ЛЕКОВИТА СРЕДСТВА, САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ... измене[ ]93 kB
Download this file (13-2017 измене лекови и санитетски(1).doc)ЛЕКОВИ, ПОМОЋНА ЛЕКОВИТА СРЕДСТВА, САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ... измене[ ]93 kB
Download this file (13-2017 Одлука о измени.doc)ЛЕКОВИ, ПОМОЋНА ЛЕКОВИТА СРЕДСТВА, САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ... одлука о измени[ ]692 kB
Download this file (13-2017 одлука пелене.doc)ЛЕКОВИ, ПОМОЋНА ЛЕКОВИТА СРЕДСТВА, САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ... одлука пелене[ ]58 kB
Download this file (13-2017 одлука, лекови, П1-П20.doc)ЛЕКОВИ, ПОМОЋНА ЛЕКОВИТА СРЕДСТВА, САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ... одлука[ ]157 kB
Download this file (14-2017 КД, надзор, мол.фарб.doc)Надзор молерско фарбарски радови[ ]345 kB
Download this file (14-2017 позив, надзор, молфарб.doc)Надзор молерско фарбарски радови позив[ ]39 kB
Download this file (14-2017 одлука, надзор, молфарб.doc)Надзор молерско фарбарски радови одлука[ ]63 kB
Download this file (15-2017 КД, сервисирање, поновљени.doc)Сервисирање поновљени поступак[ ]578 kB
Download this file (15-2017 Позив, сервисирање, поновљени.doc)Сервисирање поновљени поступак позив[ ]40 kB
Download this file (15-2017 Одлука сервисирање поновљени.doc)Сервисирање поновљени поступак одлука[ ]93 kB
Download this file (16-2017 Конкурсна документација(3).doc)Санитетско возило[ ]367 kB
Download this file (16-2017 Позив за подошење понуда.doc)Санитетско возило позив[ ]42 kB
Download this file (16-2017 sanitet одлука.doc)Санитетско возило одлука[ ]1119 kB
Download this file (17-2017 КД, средства за одрж.хигијене.doc)Средства за одржавање хигијене[ ]686 kB
Download this file (17-2017 позив, средства за одржавање хигијене.doc)Средства за одржавање хигијене позив[ ]47 kB
Download this file (17-2017 измена КД, прва, средства за одрж.хиг.doc)Средства за одржавање хигијене измена 1[ ]335 kB
Download this file (17-2017 измена,средства за одрж.хиг - рок.doc)Средства за одржавање хигијене измена[ ]23 kB
Download this file (18-2017 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА(2).doc)Душеци[ ]336 kB
Download this file (18-2017 ПОЗИВ.doc)Душеци позив[ ]39 kB
Download this file (18-2017 Измена и допуна.doc)Душеци измена[ ]109 kB
Download this file (18-2017 Dušeci појашњење.doc)Душеци појашњење[ ]198 kB
Download this file (18-2017 Dušeci odluka.doc)Душеци одлука[ ]396 kB
Download this file (19-2017 КД, Лекови, поновљени поступак.doc)Лекови поновљени поступак[ ]645 kB
Download this file (19-2017 позив, лекови, поновљени.doc)Лекови поновљени поступак позив[ ]39 kB
Download this file (19-2017 измена КД, лекови поновљени.doc)Лекови поновљени поступак измена[ ]168 kB
Download this file (19-2017 одлука, лекови поновљени.doc)Лекови поновљени поступак одлука[ ]93 kB
Download this file (20-2017 Конкурсна документација(1).doc)Осветљење[ ]365 kB
Download this file (20-2017 Позив за подношење понуда.doc)Осветљење позив[ ]39 kB
Download this file (20-2017 Одлука о додели уговора.doc)Осветљење одлука[ ]287 kB
Download this file (21-2017 КД, серв. теретних возила.doc)Сервисирање теретних возила[ ]375 kB
Download this file (21-2017 позив, серв.теретних возила.doc)Сервисирање теретних возила позив[ ]38 kB
Download this file (21-2017 Одлука серв.тер.возила.doc)Сервисирање теретних возила одлука[ ]49 kB
Download this file (22-2017 КД, реагенси за хем.бројач.doc)Реагенси за хематолошки бројач[ ]408 kB
Download this file (22-2017 позив, реагенси за хем.бројач.doc)Реагенси за хематолошки бројач позив[ ]40 kB
Download this file (22-2017 одлука ОС реагенси за хем.бројач.doc)Реагенси за хематолошки бројач одлука[ ]47 kB
Download this file (23-2017 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.doc)КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ОБРАСЦИ[ ]942 kB
Download this file (23-2017 Poziv za podnosenje ponuda.doc)КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ОБРАСЦИ позив[ ]42 kB
Download this file (23-2017 одлуке канцеларијски.doc)КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ОБРАСЦИ одлука[ ]54 kB
Download this file (24-2017 КД, рачунари.doc)Рачунари и рачунарска опрема[ ]449 kB
Download this file (24-2017 позив, рачунари.doc)Рачунари и рачунарска опрема питање[ ]43 kB
Download this file (24-2017 питање рачунари.doc)Рачунари и рачунарска опрема појашњење[ ]22 kB
Download this file (24-2017 измена и допуна рачунари.doc)Рачунари и рачунарска опрема измена[ ]115 kB