Blue Flower

Овде можете погледати све фајлове јавних набавки који су били објављени до краја маја месеца 2017. године

(пренесено са старог сајта)

Attachments:
Download this file (01-2017 КД осигурање коначна.doc)ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА[ ]417 kB
Download this file (01-2017 POZIV OSIGURANJE.doc)ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА позив[ ]39 kB
Download this file (01-2017 одлука осигурање.doc)ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА одлука[ ]74 kB
Download this file (02-2017 Конкурсна документација Лож уље.doc)Лож уље[ ]417 kB
Download this file (02-2017 Позив за подношење понуда Лож уље.doc)Лож уље позив[ ]39 kB
Download this file (02-2017 LOZ ULJE 2017 одлука.doc)Лож уље одлука[ ]242 kB
Download this file (03-2017 КД серв.пољ.машина.doc)Сервисирање пољопривредних машина[ ]354 kB
Download this file (03-2017 позив серв.пољ.машина.doc)Сервисирање пољопривредних машина позив[ ]39 kB
Download this file (03-2017 одлука серв.пољ.машина.doc)Сервисирање пољопривредних машина одлука[ ]48 kB
Download this file (04-2017 КД, превоз.doc)Превоз запослених[ ]555 kB
Download this file (04-2017 позив, превоз.doc)Превоз запослених позив[ ]103 kB
Download this file (04-2017 pop.doc)Превоз запослених одлука[ ]1230 kB
Download this file (05-2017 КД санитарне услуге.doc)Хигијенско епидемиолошке и микробиолошке услуге[ ]548 kB
Download this file (05-2017 позив санитарне услуге.doc)Хигијенско епидемиолошке и микробиолошке услуге позив[ ]39 kB
Download this file (05-2017 измена санитарне услуге.doc)Хигијенско епидемиолошке и микробиолошке услуге измена[ ]61 kB
Download this file (05-2017 измена санитарне услуге(1).doc)Хигијенско епидемиолошке и микробиолошке услуге измена[ ]61 kB
Download this file (05-2017 одлука санитарне услуге.doc)Хигијенско епидемиолошке и микробиолошке услуге одлука[ ]113 kB
Download this file (05-2017 измена одлуке, санитарне услуге.doc)Хигијенско епидемиолошке и микробиолошке услуге измена одлуке[ ]60 kB
Download this file (05-2017 одлука након РК, санитарне.doc)Хигијенско епидемиолошке и микробиолошке услуге одлука након ПК[ ]83 kB
Download this file (05-2017 obavestenje o podnetom zahtevu jugoinspekt5-2017.pdf)Хигијенско епидемиолошке и микробиолошке услуге обавештење о поднетом захтеву[ ]529 kB
Download this file (06-2017 КД угаљ.doc)Угаљ[ ]409 kB
Download this file (06-2017 Угаљ позив.doc)Угаљ позив[ ]38 kB
Download this file (06-2017 одлука угаљ.doc)Угаљ одлука[ ]57 kB
Download this file (07-2017 КД, сервисирање.doc)Сервисирање[ ]628 kB
Download this file (07-2017 позив, сервисирање.doc)Сервисирање позив[ ]39 kB
Download this file (07-2017 измена сервисирање.doc)Сервисирање измена[ ]44 kB
Download this file (07-2017 одлука сервисирање.doc)Сервисирање одлука[ ]133 kB
Download this file (08-2017 конкурсна р. униформе......doc)Радне униформе, обућа и ХТЗ опрема, одећа и обућа за пацијенте, постељина...[ ]851 kB
Download this file (08-2017 ОДЕЋА И ХТЗ ОПРЕМА IZMENA.doc)Радне униформе, обућа и ХТЗ опрема, одећа и обућа за пацијенте... измена[ ]270 kB
Download this file (08-2017 позив униформе.doc)Радне униформе, обућа и ХТЗ опрема, одећа и обућа за пацијенте... позив[ ]36 kB
Download this file (08-2017 Додела уговора текстко.doc)Радне униформе, обућа и ХТЗ опрема, одећа и обућа за пацијенте... одлука[ ]159 kB
Download this file (09-2017 Конкурсна документација(4).doc)Реагенси за апарат Neo ISE type A[ ]394 kB
Download this file (09-2017 Позив за подношење понуда(1).doc)Реагенси за апарат Neo ISE type A позив[ ]39 kB
Download this file (09-2017 одлука реагенси.doc)Реагенси за апарат Neo ISE type A одлука[ ]48 kB
Download this file (10-2017 Konkursna dokumentacija hrana.doc)Прехрамбене намирнице[ ]1331 kB
Download this file (10-2017 Poziv hrana.doc)Прехрамбене намирнице позив[ ]39 kB
Download this file (10-2017 IZMENA 1 НОВИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ.doc)Прехрамбене намирнице измена 1[ ]205 kB
Download this file (10-2017 Друга измена и допуна.doc)Прехрамбене намирнице измена 2[ ]234 kB
Download this file (10-2017 Друга измена и допуна(1).doc)Прехрамбене намирнице измена 2[ ]234 kB
Download this file (10-2017 Храна 3 измена и допуна.doc)Прехрамбене намирнице измена 3[ ]203 kB
Download this file (10-2017 измена за храну 4.doc)Прехрамбене намирнице измена 4[ ]88 kB
Download this file (10-2017 pojasnjenje sken.doc)Прехрамбене намирнице појашњење[ ]188 kB
Download this file (10-2017 Појашњење.doc)Прехрамбене намирнице појашњење[ ]262 kB
Download this file (11-2017 кд, молерски радови.doc)Молерско фарбарски радови[ ]445 kB
Download this file (11-2017 позив, молерско фарбарски.doc)Молерско фарбарски радови позив[ ]42 kB
Download this file (11-2017 појашњење, молерски радови.doc)Молерско фарбарски радови појашњење[ ]29 kB
Download this file (11-2017 одлука молфарб.doc)Молерско фарбарски радови одлука[ ]137 kB
Download this file (12-2017 КД, надзор, кров на алкохолизму.doc)ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА ИЗРАДА ЛИМЕНОГ КРОВА[ ]371 kB
Download this file (12-2017 позив, надзор, кров, алкохолизам.doc)ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА- ИЗРАДА... позив[ ]39 kB
Download this file (12-2017 Појашњење, надзор над кровом на алк.doc)ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА- ИЗРАДА... појашњење[ ]35 kB
Download this file (12-2017 одлука, надзор, кров на алк.doc)ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА- ИЗРАДА... одлука[ ]68 kB
Download this file (13-2017 КД, лекови.doc)ЛЕКОВИ, ПОМОЋНА ЛЕКОВИТА СРЕДСТВА, САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ И ПЕЛЕНЕ[ ]959 kB
Download this file (13-2017 позив лекови.doc)ЛЕКОВИ, ПОМОЋНА ЛЕКОВИТА СРЕДСТВА, САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ... позив[ ]37 kB
Download this file (13-2017 измена 1 prečišćen tekst.doc)ЛЕКОВИ, ПОМОЋНА ЛЕКОВИТА СРЕДСТВА, САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ... измена[ ]948 kB
Download this file (13-2017 измене лекови и санитетски.doc)ЛЕКОВИ, ПОМОЋНА ЛЕКОВИТА СРЕДСТВА, САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ... измене[ ]93 kB
Download this file (13-2017 измене лекови и санитетски(1).doc)ЛЕКОВИ, ПОМОЋНА ЛЕКОВИТА СРЕДСТВА, САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ... измене[ ]93 kB
Download this file (13-2017 Одлука о измени.doc)ЛЕКОВИ, ПОМОЋНА ЛЕКОВИТА СРЕДСТВА, САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ... одлука о измени[ ]692 kB
Download this file (13-2017 одлука пелене.doc)ЛЕКОВИ, ПОМОЋНА ЛЕКОВИТА СРЕДСТВА, САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ... одлука пелене[ ]58 kB
Download this file (13-2017 одлука, лекови, П1-П20.doc)ЛЕКОВИ, ПОМОЋНА ЛЕКОВИТА СРЕДСТВА, САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ... одлука[ ]157 kB
Download this file (14-2017 КД, надзор, мол.фарб.doc)Надзор молерско фарбарски радови[ ]345 kB
Download this file (14-2017 позив, надзор, молфарб.doc)Надзор молерско фарбарски радови позив[ ]39 kB
Download this file (14-2017 одлука, надзор, молфарб.doc)Надзор молерско фарбарски радови одлука[ ]63 kB
Download this file (15-2017 КД, сервисирање, поновљени.doc)Сервисирање поновљени поступак[ ]578 kB
Download this file (15-2017 Позив, сервисирање, поновљени.doc)Сервисирање поновљени поступак позив[ ]40 kB
Download this file (15-2017 Одлука сервисирање поновљени.doc)Сервисирање поновљени поступак одлука[ ]93 kB
Download this file (16-2017 Конкурсна документација(3).doc)Санитетско возило[ ]367 kB
Download this file (16-2017 Позив за подошење понуда.doc)Санитетско возило позив[ ]42 kB
Download this file (16-2017 sanitet одлука.doc)Санитетско возило одлука[ ]1119 kB
Download this file (17-2017 КД, средства за одрж.хигијене.doc)Средства за одржавање хигијене[ ]686 kB
Download this file (17-2017 позив, средства за одржавање хигијене.doc)Средства за одржавање хигијене позив[ ]47 kB
Download this file (17-2017 измена КД, прва, средства за одрж.хиг.doc)Средства за одржавање хигијене измена 1[ ]335 kB
Download this file (17-2017 измена,средства за одрж.хиг - рок.doc)Средства за одржавање хигијене измена[ ]23 kB
Download this file (18-2017 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА(2).doc)Душеци[ ]336 kB
Download this file (18-2017 ПОЗИВ.doc)Душеци позив[ ]39 kB
Download this file (18-2017 Измена и допуна.doc)Душеци измена[ ]109 kB
Download this file (18-2017 Dušeci појашњење.doc)Душеци појашњење[ ]198 kB
Download this file (18-2017 Dušeci odluka.doc)Душеци одлука[ ]396 kB
Download this file (19-2017 КД, Лекови, поновљени поступак.doc)Лекови поновљени поступак[ ]645 kB
Download this file (19-2017 позив, лекови, поновљени.doc)Лекови поновљени поступак позив[ ]39 kB
Download this file (19-2017 измена КД, лекови поновљени.doc)Лекови поновљени поступак измена[ ]168 kB
Download this file (19-2017 одлука, лекови поновљени.doc)Лекови поновљени поступак одлука[ ]93 kB
Download this file (20-2017 Конкурсна документација(1).doc)Осветљење[ ]365 kB
Download this file (20-2017 Позив за подношење понуда.doc)Осветљење позив[ ]39 kB
Download this file (20-2017 Одлука о додели уговора.doc)Осветљење одлука[ ]287 kB
Download this file (21-2017 КД, серв. теретних возила.doc)Сервисирање теретних возила[ ]375 kB
Download this file (21-2017 позив, серв.теретних возила.doc)Сервисирање теретних возила позив[ ]38 kB
Download this file (21-2017 Одлука серв.тер.возила.doc)Сервисирање теретних возила одлука[ ]49 kB
Download this file (22-2017 КД, реагенси за хем.бројач.doc)Реагенси за хематолошки бројач[ ]408 kB
Download this file (22-2017 позив, реагенси за хем.бројач.doc)Реагенси за хематолошки бројач позив[ ]40 kB
Download this file (22-2017 одлука ОС реагенси за хем.бројач.doc)Реагенси за хематолошки бројач одлука[ ]47 kB
Download this file (23-2017 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.doc)КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ОБРАСЦИ[ ]942 kB
Download this file (23-2017 Poziv za podnosenje ponuda.doc)КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ОБРАСЦИ позив[ ]42 kB
Download this file (23-2017 одлуке канцеларијски.doc)КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ОБРАСЦИ одлука[ ]54 kB
Download this file (24-2017 КД, рачунари.doc)Рачунари и рачунарска опрема[ ]449 kB
Download this file (24-2017 позив, рачунари.doc)Рачунари и рачунарска опрема питање[ ]43 kB
Download this file (24-2017 питање рачунари.doc)Рачунари и рачунарска опрема појашњење[ ]22 kB
Download this file (24-2017 измена и допуна рачунари.doc)Рачунари и рачунарска опрема измена[ ]115 kB

Овде можете погледати све фајлове јавних набавки који су били објављени у 2016. години

(пренесено са старог сајта)

Attachments:
Download this file (21-2016 КОНК. Пројекат.doc)Израда пројеката за извођење радова на замени кровних покривача[ ]437 kB
Download this file (21-2016 Појашњење- пројекат.doc)Израда пројеката за извођење радова на замени кровних покривача појашњење[ ]31 kB
Download this file (21-2016 Позив пројекат.doc)Израда пројеката за извођење радова на замени кровних покривача позив[ ]41 kB
Download this file (21-2016 Додела уговора- пројекат 21-2016.doc)Израда пројеката за извођење радова на замени кровних покривача одлука[ ]93 kB
Download this file (21-2016 Обавештење о зак. уг. -ПРОЈЕКАТ.doc)Израда пројеката за извођење радова на замени кровних покривача обавештење[ ]42 kB
Download this file (22-2016 Материјал за саобраћај.doc)Материјал за саобраћај[ ]1436 kB
Download this file (22-2016 Позив саобраћај.doc)Материјал за саобраћај позив[ ]44 kB
Download this file (22-2016 Izmena 1 Материјал за саобраћај 16.doc)Материјал за саобраћај измена[ ]106 kB
Download this file (22-2016 Додела уговора- мат. саобраћај.doc)Материјал за саобраћај одлука[ ]127 kB
Download this file (22-2016 Oбавештење о зак.OC.- Мат. за саобраћај  22-2016.doc)Материјал за саобраћај обавештење о закључењу оквирног споразума[ ]31 kB
Download this file (24-2016 Кон, ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТ. 2016.doc)Лабораторијски материјал[ ]712 kB
Download this file (24-2016 Позив, лабораторија.doc)Лабораторијски материјал позив[ ]43 kB
Download this file (24-2016 Измена - Лаборат.doc)Лабораторијски материјал измена 1[ ]117 kB
Download this file (24-2016 Измена - Лаб. 2.doc)Лабораторијски материјал измена 2[ ]86 kB
Download this file (24-2016 додела ОС- лабораторија 24-2016.doc)Лабораторијски материјал одлука[ ]203 kB
Download this file (24-2016 Обавештење о зак ОС- Лабораторија.doc)Лабораторијски материјал обавештење[ ]33 kB
Download this file (30-2016 конкурсна обезбеђење.doc)Обезбеђење[ ]350 kB
Download this file (30-2016 позив , фто.doc)Обезбеђење позив[ ]41 kB
Download this file (30-2016 обустава фто.doc)Обезбеђење обустава[ ]60 kB
Download this file (30-2016 ObavestenjeOPodnetomZahtevuZaZastituPrava, fto.pdf)Обезбеђење, обавештење о поднетом захтеву за заштиту права[ ]529 kB
Download this file (30-2016 Odluka.doc)Обезбеђење одлука[ ]1240 kB
Download this file (34-2016 Кон, ТОПЛОВOДНИ КОТАО.doc)Набавка и инсталација топловодног котла[ ]423 kB
Download this file (34-2016 Позив котао.doc)Набавка и инсталација топловодног котла позив[ ]42 kB
Download this file (34-2016 Измена- Котао.doc)Набавка и инсталација топловодног котла измена[ ]37 kB
Download this file (34-2016 додела уговора - котао 34-2016.doc)Набавка и инсталација топловодног котла одлука[ ]54 kB
Download this file (34-2016 Обавештење о зак.уг.- KOTAO.doc)Набавка и инсталација топловодног котла обавештење[ ]36 kB
Download this file (40-2016 конкурсна, дез. средство за посебне намене.doc)Дезинфекционо средство за посебне намене[ ]372 kB
Download this file (40-2016 позив, дез.средство.doc)Дезинфекционо средство за посебне намене позив[ ]38 kB
Download this file (40-2016 одлука о додели уговора, дез.средство за посебне намене.doc)Дезинфекционо средство за посебне намене одлука[ ]62 kB
Download this file (41-2016 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА антивирус.doc)Антивирусни софтвер[ ]270 kB
Download this file (41-2016 позив, антивирусни софтвер.doc)Антивирусни софтвер позив[ ]39 kB
Download this file (41-2016 Измена и допуна антивирусни софтвер.doc)Антивирусни софтвер измена[ ]78 kB
Download this file (41-2016 додела уговора- софтвер.doc)Антивирусни софтвер одлука[ ]53 kB
Download this file (46-2016 КОНК., Месо.doc)Месо[ ]504 kB
Download this file (46-2016 ПОЗИВ, Месо.doc)Месо позив[ ]44 kB
Download this file (46-2016 Измена, Месо.doc)Месо измена[ ]32 kB
Download this file (46-2016 ODLUKA-Meso 46-2016.doc)Месо одлука[ ]65 kB
Download this file (48-2016 конкурсна, средство за хируршку дез.руку.doc)Средство за хируршку дезинфекцију[ ]378 kB
Download this file (48-2016 позив, средство за хируршку дез.doc)Средство за хируршку дезинфекцију позив[ ]39 kB
Download this file (48-2016 измена средство за хируршку дез.doc)Средство за хируршку дезинфекцију измена[ ]30 kB
Download this file (48-2016 Одлука,обустава,средство за хирур.дез.doc)Средство за хируршку дезинфекцију одлука[ ]58 kB
Download this file (49-2016 KОНК., Технички мат. 2016.rar)Технички материјал[ ]236 kB
Download this file (49-2016 ПОЗИВ Технички материјал.doc)Технички материјал позив[ ]42 kB
Download this file (49-2016 Измена - технички мат.doc)Технички материјал измена 1[ ]129 kB
Download this file (49-2016 Измена - технички мат 2.doc)Технички материјал измена 2[ ]604 kB
Download this file (49-2016 Oдлука - технички мат. 2016.doc)Технички материјал одлука[ ]155 kB
Download this file (50-2016 медицински инвентар и апарати.doc)Медицински инвентар и апарати[ ]382 kB
Download this file (50-2016 позив ситан мед.инв.doc)Медицински инвентар и апарати позив[ ]52 kB
Download this file (50-2016 измена и допуна ситан мед.инв.doc)Медицински инвентар и апарати измена[ ]178 kB
Download this file (50-2016 додела уговора, ситан мед.инв.doc)Медицински инвентар и апарати одлука[ ]165 kB
Download this file (51-2016 КОНК. НАДЗОР- кров.doc)Вршење стручног надзора над извођењем радова на изради лименог крова[ ]348 kB
Download this file (51-2016 ПОЗИВ, Надзор кров.doc)Вршење стручног надзора над извођењем радова на изради лименог крова позив[ ]44 kB
Download this file (51-2016 Додела уговора, НАДЗОР, кров.doc)Вршење стручног надзора над извођењем радова на изради лименог крова одлука[ ]48 kB
Download this file (51-2016 Обавештење о зак. уг. -НАДЗОР.doc)Вршење стручног надзора над извођењем радова на изради лименог крова обавештење[ ]36 kB
Download this file (52-2016 КОНК. Осигурање од аутоодгов.doc)Осигурање од аутоодговорности[ ]509 kB
Download this file (52-2016 ПОЗИВ, Аутоодговорност.doc)Осигурање од аутоодговорности позив[ ]41 kB
Download this file (52-2016 Додела уговора, аутоос.doc)Осигурање од аутоодговорности одлука[ ]53 kB
Download this file (53-2016 КД,  погребне услуге.doc)Погребне услуге[ ]279 kB
Download this file (53-2016 позив посмртни остаци.doc)Погребне услуге позив[ ]39 kB
Download this file (54-2016 Кoн, ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ.doc)Електрични апарати[ ]328 kB
Download this file (54-2016 ПОЗИВ, Електр. апарати.doc)Електрични апарати позив[ ]42 kB
Download this file (54-2016 Измена- Електрични апарати.doc)Електрични апарати измена[ ]98 kB
Download this file (54-2016 Додела уговора- ел. апарати 54-2016.doc)Електрични апарати одлука[ ]61 kB
Download this file (55-2016 конкурсна, опрема за изис и књиг.doc)Опрема за ИЗИС и књиговодство[ ]319 kB
Download this file (55-2016 позив, опрема за изис и књиг.doc)Опрема за ИЗИС и књиговодство позив[ ]42 kB
Download this file (55-2016 измена и допуна изис и књиговодство.doc)Опрема за ИЗИС и књиговодство измена[ ]106 kB
Download this file (55-2016 одлука, рачунари за изис и књ.doc)Опрема за ИЗИС и књиговодство одлука[ ]109 kB
Download this file (56-2016 КД душеци.doc)Душеци[ ]282 kB
Download this file (56-2016 позив душеци.doc)Душеци позив[ ]39 kB
Download this file (56-2016 одлука, душеци.doc)Душеци одлука[ ]45 kB
Download this file (57-2016 КОН, БЕНЗИН И ДИЗЕЛ.doc)Бензин и дизел гориво[ ]365 kB
Download this file (57-2016 Позив бензи и дизел.doc)Бензин и дизел гориво позив[ ]40 kB
Download this file (57-2016 Obaveštenje.doc)Бензин и дизел гориво обавештење[ ]233 kB
Download this file (58-2016 КД, тензиометри.doc)Тензиометри[ ]321 kB
Download this file (58-2016 позив тензиометри.doc)Тензиометри позив[ ]43 kB
Download this file (58-2016 додела уговора, тензиометри.doc)Тензиометри одлука[ ]61 kB
Download this file (59-2016 КОНК. Легализација.doc)Легализација[ ]388 kB
Download this file (59-2016 ПОЗИВ, Легализација.doc)Легализација позив[ ]41 kB
Download this file (59-2016 Izmena i dopuna 1.doc)Легализација измена 1[ ]109 kB
Download this file (59-2016 Измена 2- Озакоњење објеката.doc)Легализација измена 2[ ]62 kB
Download this file (59-2016 додела уговора, легализација.doc)Легализација одлука[ ]77 kB
Download this file (60-2016 кд сервисирање возила.doc)Сервисирање возила[ ]378 kB
Download this file (60-2016 позив сервисирање возила.doc)Сервисирање возила позив[ ]43 kB
Download this file (60-2016 продужење рока серв.возила.doc)Сервисирање возила продужење рока[ ]26 kB
Download this file (60-2016 одлука, серв. возила.doc)Сервисирање возила одлука[ ]67 kB
Download this file (61-2016 кд одржавање теретних возила.doc)Одржавање теретних возила[ ]313 kB
Download this file (61-2016 позив, одржавање тер.возила.doc)Одржавање теретних возила позив[ ]39 kB
Download this file (61-2016 обустава , одрж. теретних возила.doc)Одржавање теретних возила обустава[ ]32 kB
Download this file (62-2016 КД, Замена крова на Алкохолизму.doc)Замена крова на згради одељења за алкохолизам[ ]480 kB
Download this file (62-2016 позив, кров на аклохолизму.doc)Замена крова на згради одељења за алкохолизам позив[ ]40 kB
Download this file (62-2017 техничка исправка кров.doc)Замена крова на згради одељења за алкохолизам техничка исправка[ ]32 kB
Download this file (62-2016 друга измена - кров на алкохолизму.doc)Замена крова на згради одељења за алкохолизам измена 2[ ]184 kB
Download this file (62-2016 Treća izmena.doc)Замена крова на згради одељења за алкохолизам измена 3[ ]183 kB
Download this file (62-2016 Четврта измена, кров на алкохолизму.doc)Замена крова на згради одељења за алкохолизам измена 4[ ]334 kB
Download this file (62-2017 пета измена, кров.doc)Замена крова на згради одељења за алкохолизам измена 5[ ]28 kB
Download this file (62-2016 шеста измена кров.doc)Замена крова на згради одељења за алкохолизам измена 6[ ]208 kB
Download this file (62-2016 Pojašnjenje Pitanja.doc)Замена крова на згради одељења за алкохолизам појашњење[ ]451 kB
Download this file (62-2016 појашњење, кров на алкохолизму.doc)Замена крова на згради одељења за алкохолизам појашњење[ ]35 kB
Download this file (62-2017 појашњење кров.doc)Замена крова на згради одељења за алкохолизам појашњење[ ]30 kB
Download this file (62-2016 додела уговора, кров на алкохолизму.doc)Замена крова на згради одељења за алкохолизам одлука[ ]209 kB
Download this file (63-2016 кд хематолошки бројач.doc)Хематолошки бројач[ ]306 kB
Download this file (63-2016 ПОЗИВ Хематол. ап.doc)Хематолошки бројач позив[ ]38 kB
Download this file (64-2016 кд, техн.материјал, поновљени поступак.doc)Тахнички материјал поновљени поступак[ ]957 kB
Download this file (64-2016 позив техн.мат.поновљени.doc)Тахнички материјал поновљени поступак позив[ ]38 kB
Download this file (64-2016 одлука, техн.мат.поновљени.doc)Тахнички материјал поновљени поступак одлука[ ]78 kB

Овде можете погледати све фајлове јавних набавки који су били објављени у 2014. години

(пренесено са старог сајта)

Attachments:
Download this file (02-2014-LEKOVI.doc)Конкурсна документација - Лекови[ ]1137 kB
Download this file (03-2014_ДЕЗИНФЕКЦИЈА.doc)СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ, ДЕЗИНФЕКЦИОНА СРЕДСТВА И ОСТАЛИ ХИГИЈЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ[ ]670 kB
Download this file (03-2014_Poziv_za_podnosenje_ponuda.doc)ПОЗИВ СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ, ДЕЗИНФЕКЦИОНА СРЕДСТВА И ОСТАЛИ ХИГИЈЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ[ ]39 kB
Download this file (08-2014_ОДЕЋА_ОБУЋА_ПОСТЕЉНИ_ПРОГРАМ_И_ХТЗ_ОПРЕМА.doc)ОДЕЋА, ОБУЋА, ПОСТЕЉНИ ПРОГРАМ И ХТЗ ОПРЕМА[ ]1009 kB
Download this file (08-2014_Позив.doc)ПОЗИВ ОДЕЋА, ОБУЋА, ПОСТЕЉНИ ПРОГРАМ И ХТЗ ОПРЕМА[ ]47 kB
Download this file (13-2014_Здравствени_преглед_К.doc)Здравствени преглед запослених[ ]350 kB
Download this file (13-2014_Здравствени_преглед_запослених.doc)Позив Здравствени преглед запослених[ ]38 kB
Download this file (15-2014_Конкурсна_материјал_за_потребе_Економије.doc)Материјал за потребе економије[ ]488 kB
Download this file (15-2014_ПОЗИВ_материјал_за_потребе_Економије.doc)Позив материјал за потребе економије[ ]38 kB
Download this file (19-2014_КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_РАЧУНАРИ.doc)Рачунари и рачунарска опрема[ ]568 kB
Download this file (19-2014_ПОЈАШЊЕЊЕ_1.doc)Рачунари и рачунарска опрема Појашњење 1[ ]27 kB
Download this file (19-2014_ПОЈАШЊЕЊЕ_2.doc)Рачунари и рачунарска опрема Појашњење 2[ ]54 kB
Download this file (25-2014_ПРЕВОЗ-2014 K.doc)Превоз[ ]527 kB
Download this file (25-2014_ПРЕВОЗ_П.doc)Позив Превоз[ ]42 kB
Download this file (30-2014_Aparat_za_analizu_elektrolita К.doc)Апарат за анализу електролита[ ]306 kB
Download this file (30-2014_АПАРАТ_ЗА_ЕЛЕКТРОЛИТЕ_појашњење.doc)Апарат за анализу електролита Појашњење[ ]35 kB
Download this file (32-2014_Израда_предмера_и_предрачуна_за_грађевинско-занатске_радове_у_Болници.doc)Израда предмера и предрачуна за грађевинско-занатске радове у Болници[ ]265 kB
Download this file (32-2014_Poziv_Izrada_predmera.doc)Позив Израда предмера и предрачуна за грађевинско-занатске радове у Болници[ ]39 kB
Download this file (34-2014_HRANA.doc)ПРЕХРАМБЕНЕ НАМИРНИЦЕ[ ]1212 kB
Download this file (34-2014_POZIV_HRANA.doc)Позив ПРЕХРАМБЕНЕ НАМИРНИЦЕ[ ]36 kB
Download this file (40-2014_КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ОПРЕМА_ЗА_КУХИЊУ.doc)ОПРЕМА ЗА КУХИЊУ[ ]425 kB
Download this file (40-2014_ОПРЕМА_ЗА_КУХИЊУ.doc)ПОЗИВ ОПРЕМА ЗА КУХИЊУ[ ]53 kB
Download this file (43-2014_ХИГИЈЕНСКО_ЕПИДЕМИОЛОШКА.doc)Хигијенско епидемиолошке и микробиолошке услуге[ ]313 kB
Download this file (43-2014_IZMENA.doc)Измена Хигијенско епидемиолошке и микробиолошке услуге[ ]76 kB
Download this file (44-2104_Materijal_za_laboratoriju.doc)Материјал за лабораторију[ ]298 kB
Download this file (44-2014_POZIV_ZA_PODNOSENJE_PONUDA.doc)Позив Материјал за лабораторију[ ]39 kB
Download this file (47-2014_ДЕМОНТАЖА_СТАРОГ_И_УГРАДЊА_НОВОГ_ПАРНОГ_КОТЛА_редни_број_набавке.doc)ДЕМОНТАЖА СТАРОГ И УГРАДЊА НОВОГ ПАРНОГ КОТЛА[ ]403 kB
Download this file (47-2014_Poziv.doc)ПОЗИВ ДЕМОНТАЖА СТАРОГ И УГРАДЊА НОВОГ ПАРНОГ КОТЛА[ ]39 kB
Download this file (48-2014_Превоз_посмртних_остатака.doc)Превоз посмртних остатака[ ]283 kB
Download this file (48-2014_POZIV.doc)Позив Превоз посмртних остатака[ ]41 kB
Download this file (50-2014_СМРЗНУТО_И_КОНЗЕРВИРАНО_ВОЋЕ_И_ПОВРЋЕ.doc)СМРЗНУТО И КОНЗЕРВИРАНО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ[ ]441 kB
Download this file (52-2014_НАДЗОР_КОТАО.doc)Надзор над извођењем радова KOTAO[ ]302 kB
Download this file (52-2014_Poziv_Надзор_над_извођењем_радова_KOTAO.doc)Позив Надзор над извођењем радова KOTAO[ ]38 kB

Овде можете погледати све фајлове јавних набавки који су били објављени у 2015. години

(пренесено са старог сајта)

Attachments:
Download this file (33-2015_НАДЗОР- КУХИЊЕ.doc)ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЧАЈНИХ КУХИЊА[ ]374 kB
Download this file (33-2015 Позив- надзор, чајна кухиња.doc)ПОЗИВ ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЧАЈНИХ КУХИЊА[ ]44 kB
Download this file (34-2015 ТЕХ. МАТЕРИЈАЛ.doc)Технички материјал[ ]1648 kB
Download this file (34-2015 Позив, тех. мат.doc)Позив технички материјал[ ]39 kB
Download this file (35-2015_Прехрамбене_намирнице.doc)Прехрамбене намирнице[ ]1239 kB
Download this file (35-2015 Позив храна.doc)Позив Прехрамбене намирнице[ ]39 kB
Download this file (35-2015_Odluka za hranu.doc)Одлука Прехрамбене намирнице[ ]1025 kB
Download this file (36-2015 Пречишћен текст сервис поновљен.doc)Сервисирање за потребе болнице поновљен[ ]705 kB
Download this file (36-2015_Позив.doc)Позив Сервисирање за потребе болнице поновљен[ ]43 kB
Download this file (37-2015_АМБАЛАЖА ЗА МЕД. ОТПАД.doc)АМБАЛАЖА ЗА МЕДИЦИНСКИ ОТПАД[ ]397 kB
Download this file (37-2015 Позив- Амбалажа за мед.отпад.doc)Позив АМБАЛАЖА ЗА МЕД. ОТПАД[ ]42 kB
Download this file (38-2015_Електрична_опрема.docx)Електрична опрема[ ]142 kB
Download this file (38-2015_Електрична_опрема_IZMENA_I_DOPUNA_1.doc)Електрична опрема измена и допуна[ ]165 kB
Download this file (38-2015_poziv.docx)Електрична опрема позив[ ]15 kB
Download this file (39-2015 Радна одећа и опрема konkurs.doc)Радна одећа и опрема[ ]408 kB
Download this file (39-2015 Позив радна одећа.docx)Радна одећа и опрема позив[ ]16 kB
Download this file (40-2015_Конкурсна надзор над извођењем радова плафони.doc)Надзор над извођењем радова плафони[ ]224 kB
Download this file (40-2015_poziv plafoni.doc)Надзор над извођењем радова плафони позив[ ]43 kB
Download this file (40-2015_одлука надзор плафони.doc)Надзор над извођењем радова плафони одлука[ ]291 kB
Download this file (41-2015 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Медицинска опрема.docx)Медицинска опрема[ ]83 kB
Download this file (41-2015 Измена за медицинску опрему.doc)Медицинска опрема измена[ ]110 kB
Download this file (41-2015_poziv za med.docx)Медицинска опрема позив[ ]17 kB
Download this file (43-2015 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕГЛЕДИ РО.docx)Здравствени преглед запослених у зони јонизујућег зрачења[ ]80 kB
Download this file (43-2015_POZIV RO.docx)Здравствени преглед запослених у зони јонизујућег зрачења позив[ ]15 kB
Download this file (44-2015 prevoz zaposlenih K.doc)Превоз запослених[ ]562 kB
Download this file (44-2015_Измена- Превоз.doc)Превоз запослених измена[ ]34 kB
Download this file (44-2015_Poziv, prevoz.doc)Превоз запослених позив[ ]40 kB
Download this file (45-2015 ПОСМРТНИ ОСТАЦИ KONKURSNA.doc)Превоз посмртних остатака[ ]223 kB
Download this file (45-2015 Позив за остатке.docx)Превоз посмртних остатака позив[ ]15 kB
Download this file (46-2015_Прехрамбене_намирнице_Пасуљ.doc)Прехрамбене намирнице Пасуљ[ ]403 kB
Download this file (46-2015_Poziv(2).doc)Прехрамбене намирнице Пасуљ позив[ ]40 kB
Download this file (46-2015_Odluka za pasulj.doc)Прехрамбене намирнице Пасуљ одлука[ ]298 kB
Download this file (47-2015 ЛАБОРАТОРСКИ  МАТ.doc)Лабораторијски материјал[ ]695 kB
Download this file (47-2015 ЛАБОРАТОРСКИ  МАТ. измена.doc)Лабораторијски материјал измена[ ]788 kB
Download this file (47-2015_Poziv- lab.doc)Лабораторијски материјал позив[ ]39 kB
Download this file (47-2015_Odluka- lab.doc)Лабораторијски материјал одлука[ ]608 kB
Download this file (48-2015_OСИГУРАЊЕ ОД АУТООДГОВ.doc)Обавезно осигурање од аутоодговорности[ ]411 kB
Download this file (48-2015_Osiguranje izmena 1.doc)Обавезно осигурање од аутоодговорности измена 1[ ]488 kB
Download this file (48-2015 Друга измена- Осигурање.doc)Обавезно осигурање од аутоодговорности измена 2[ ]143 kB
Download this file (48-2015 Појашњење к.д.- Осигурање.doc)Обавезно осигурање од аутоодговорности појашњење 1[ ]361 kB
Download this file (48-2015 Појашњење к.д.- Осигурање(1).doc)Обавезно осигурање од аутоодговорности појашњење 2[ ]27 kB
Download this file (49-2015 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОЛИЦА ЗА ХРАНУ;ВЕШ.doc)Колица за превоз хране веша и чишћење[ ]326 kB
Download this file (49-2015_Колица_за_превоз_хране веша и чишћење poziv.doc)Колица за превоз хране веша и чишћење позив[ ]39 kB
Download this file (50-2015_ЛЕКОВИ.doc)Лекови[ ]520 kB
Download this file (50-2015 Појашњење, лекови.doc)Лекови појашњење[ ]505 kB
Download this file (50-2015 Позив - Лекови.doc)Лекови позив[ ]42 kB
Download this file (50-2015_Lekovi-odluka.doc)Лекови одлука[ ]305 kB
Download this file (51-2015 Бензин и дизел гориво.doc)Бензин и дизел гориво[ ]359 kB
Download this file (51-2015 Позив- гориво.doc)Бензин и дизел гориво позив[ ]42 kB
Download this file (51-2015_Odluka- benzin obustava.doc)Бензин и дизел гориво обустава[ ]206 kB
Download this file (52-2015 Стоматолошки.doc)Стоматолошки материјал[ ]437 kB
Download this file (52-2015 Позив- стоматолошки.doc)Стоматолошки материјал позив[ ]41 kB
Download this file (52-2015_Odluka Stomatoloski.doc)Стоматолошки материјал одлука[ ]205 kB
Download this file (53-2015_Konkursna ОДЕЋА ОБУЋА ПОСТЕЉИНА И ДУШЕЦИ.doc)ОДЕЋА, ОБУЋА, ПОСТЕЉИНА И ДУШЕЦИ[ ]657 kB
Download this file (53-2015_Izmena.jpg)ОДЕЋА, ОБУЋА, ПОСТЕЉИНА И ДУШЕЦИ измена[ ]100 kB
Download this file (53-2015_Poziv(1).doc)ОДЕЋА, ОБУЋА, ПОСТЕЉИНА И ДУШЕЦИ позив[ ]40 kB
Download this file (53-2015 ODLUKA.doc)ОДЕЋА, ОБУЋА, ПОСТЕЉИНА И ДУШЕЦИ одлука[ ]402 kB
Download this file (55-2015_ro pregledi K.doc)Здравствени преглед запослених у зони јонизујућег зрачења поновљени поступак[ ]304 kB
Download this file (55-2015 Позив за ро кабинет.doc)Здравствени преглед запослених у зони јонизујућег зрачења поновљени поступак поз[ ]38 kB
Download this file (55-2015 odluka.doc)Здравствени преглед запослених у зони јонизујућег зрачења поновљени поступак одл[ ]197 kB
Download this file (56-2015 Радна униформа konkursna dokumentacija.doc)Радна униформа[ ]376 kB
Download this file (56-2015_Rad. uniforma poziv.doc)Радна униформа позив[ ]39 kB
Download this file (56-2015_Odluka obustava.doc)Радна униформа одлука обустава[ ]353 kB
Download this file (57-2015_КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА АДМИНИСТАРТИВНА ОПРЕМА.doc)АДМИНИСТАРТИВНА ОПРЕМА[ ]361 kB
Download this file (57-2015 Позив за подношење понуда.doc)АДМИНИСТАРТИВНА ОПРЕМА позив[ ]40 kB
Download this file (57-2015_Odluka.doc)АДМИНИСТАРТИВНА ОПРЕМА одлука[ ]433 kB
Download this file (58-2015 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Биохемијски аналајзер.doc)Биохемијски аналајзер[ ]324 kB
Download this file (58-2015_Poziv.doc)Биохемијски аналајзер позив[ ]21 kB
Download this file (58-2015_Odluka- analajzer.doc)Биохемијски аналајзер одлука[ ]208 kB
Download this file (59-2015 Бензин- ПОНОВЉЕН ПОСТУПАК.doc)Бензин и дизел гориво- поновљени поступак[ ]398 kB
Download this file (59-2015 Позив- гориво, поновљени пос.doc)Бензин и дизел гориво- поновљени поступак позив[ ]42 kB
Download this file (59-2015 Odluka- benzin.doc)Бензин и дизел гориво- поновљени поступак одлука[ ]189 kB