Blue Flower

Javna nabavka objavljena je dana 12.02.2021.godine na Portalu javnih nabavki.

 

Rok za otvaranje ponuda je 22.02.2021. u 10:00 časova

Oglas je objavljen na Portalu javnih nabavki dana 11.02.2021.godine

 

Rok za podnošenje ponuda je 22.02.2021.godine u 10 h.