Blue Flower

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti “Gornja Toponica“ jedna je od pet psihijatrijskih bolnica u Srbiji i ujedno najveća među njima.

90g drMilan

Iz istorije ustanove izdvaja se da je počela sa radom 1. maja 1927. godine, a zanimljiv je podatak da je u posebnom paviljonu, u periodu od otvaranja bolnice do okupacije Srbije u II svetskom ratu 1941. godine, tu bio smešten princ Đorđe Karađorđević. Ove, 2017. godine, obeležava se 90 godina rada Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti “Gornja Toponica“. Bolnica u Gornjoj Toponici, udaljena je 13 kilometara od Niša, grada sa 250 hiljada stanovnika, koji predstavlja regionalni centar jugoistoka Srbije. Kapacitet ustanove je 800 postelja, a o pacijentima obolelim od psihotičnih poremećaja brine 490 zapošljenih zdravstvenih i pomoćnih radnika. Četrnaest bolničkih odeljenja smešteno je u deset zgrada, koje se nalaze u parku površine 35 hektara.

90g ulaz

U mreži zdravstvenih ustanova Srbije Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti “Gornja Toponoca“ ima posebno mesto i zbog činjenice da se jedina nalazi južno od Beograda, dok su ostale locirane u glavnom gradu (Klinika za psihijatrijske bolesti “Laza Lazarević“) i Vojvodini (U Vrшcu, Kovinu i Novom  Kneževcu). To znači da ka Bolnici u Gornjoj Toponoci gravitira više od dve trećine teritorije naše države, odnosno da se u nju upućuju pacijenti sa psihijatrijskih odeljenja svih opštih bolnica južne,  istočne i centralne Srbije.

90g orkestar

Kao ustanova sa dugom tradicijom, Bolnica se vremenom profilisala kao regionalni centar za lečenje psihotičnih poremećaja, centar za sudsku psihijatriju i bolesti zavisnosti, a poslednjih desetak godina i za lečenje obolelih od Alchajmerove bolesti i drugih dementnih stanja. Psihijatrijska bolnica u Gornjoj Toponici ima dugu tradiciju i predstavlja ustanovu u kojoj su ispisivane stranice psihijatrije u našoj zemlji. U prethodnih devet decenija, u skladu sa razvojem medicine menjao se način lečenja obolelih od duševnih bolesti i bolnica je menjala svoje lice, ali je uvek imala značajno mesto na karti zdravstvenih ustanova. Kao jedina velika psihijatrijska ustanova u Srbiji južno od Beograda, ona se nametnula kao važna karika u tretmanu osoba obolelih od hroničnih psihoza, a posebno u periodu u kome je hospitalizacija bila dominantno rešenje za najveći broj šizofrenih pacijenata.

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da ćemo ove godine kada naša ustanova obeležava 90 godina od osnivanja, kao krunsku manifestaciju, organizovati Prvi edukativni Simpozijum sa idejom da se tokom narednih godina izneguje tradicija održavanja istog.

PRIDRUŽITE NAM SE!

Plakat