Blue Flower

Direktor: dr Milan Stanojković, neuropsihijatar

Zamenik direktora: dr Vladan Aranđelović, internista

Pomoćnik direktora: dr Marina Petrović, psihijatar

Direktor nemedicinskih službi: Marija Bogićević Stankulić, doplomirani pravnik

Glavni medicinski tehničar bolnice: Ivica Pavlović, strukovna medicinska sestra/tehničar