Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica“

Горња Топоница
Радна и психосоциорехабилитација
Управа
Женско одељење продуженог третмана
Мушко одељење продуженог третмана
Форезничко одељење
Дом културе
Централна психосоциорехабилитација
Кафе-клуб
Апотека у кругу болнице

Saopštenje za medije

  •      Svetski dan mentalnog zdravlja, 10 oktobar, još jedan je povod da doprinesemo poboljšanju kvaliteta života i lečenja mentalno obolelih osoba i njihovoj destigmatizaciji, u okviru organizovane kampanje: "Protiv socijalne isključenosti osoba sa mentalnim zdravljem" Toga dana, naše pacijente će posetiti učenici srednjih škola, družiti se sa njima.

Prinčev san kao inspiracija umetnika

  •         Sedamnaesta naseobina umetnika “Prinčev san 2012”, koja je održana protekle nedelje u Prinčevoj vili, u krugu Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica“, okupila je dvanaest umetnika-slikara. U ambijentu paviljona, u kojem je od 1921-1941.