Blue Flower

Direktor: dr Milan Stanojković, neuropsihijatar

Glavni medicinski tehničar bolnice: Ivica Pavlović, strukovna medicinska sestra/tehničar