Blue Flower

Поступак јавне набавке објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.11.2020.године.

Све обрасци и сви подаци о набавци могу се преузети са Портала.