Blue Flower

Овде можете погледати све фајлове јавних набавки који су били објављени у 2014. години

(пренесено са старог сајта)

Attachments:
Download this file (02-2014-LEKOVI.doc)Конкурсна документација - Лекови[ ]1137 kB
Download this file (03-2014_ДЕЗИНФЕКЦИЈА.doc)СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ, ДЕЗИНФЕКЦИОНА СРЕДСТВА И ОСТАЛИ ХИГИЈЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ[ ]670 kB
Download this file (03-2014_Poziv_za_podnosenje_ponuda.doc)ПОЗИВ СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ, ДЕЗИНФЕКЦИОНА СРЕДСТВА И ОСТАЛИ ХИГИЈЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ[ ]39 kB
Download this file (08-2014_ОДЕЋА_ОБУЋА_ПОСТЕЉНИ_ПРОГРАМ_И_ХТЗ_ОПРЕМА.doc)ОДЕЋА, ОБУЋА, ПОСТЕЉНИ ПРОГРАМ И ХТЗ ОПРЕМА[ ]1009 kB
Download this file (08-2014_Позив.doc)ПОЗИВ ОДЕЋА, ОБУЋА, ПОСТЕЉНИ ПРОГРАМ И ХТЗ ОПРЕМА[ ]47 kB
Download this file (13-2014_Здравствени_преглед_К.doc)Здравствени преглед запослених[ ]350 kB
Download this file (13-2014_Здравствени_преглед_запослених.doc)Позив Здравствени преглед запослених[ ]38 kB
Download this file (15-2014_Конкурсна_материјал_за_потребе_Економије.doc)Материјал за потребе економије[ ]488 kB
Download this file (15-2014_ПОЗИВ_материјал_за_потребе_Економије.doc)Позив материјал за потребе економије[ ]38 kB
Download this file (19-2014_КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_РАЧУНАРИ.doc)Рачунари и рачунарска опрема[ ]568 kB
Download this file (19-2014_ПОЈАШЊЕЊЕ_1.doc)Рачунари и рачунарска опрема Појашњење 1[ ]27 kB
Download this file (19-2014_ПОЈАШЊЕЊЕ_2.doc)Рачунари и рачунарска опрема Појашњење 2[ ]54 kB
Download this file (25-2014_ПРЕВОЗ-2014 K.doc)Превоз[ ]527 kB
Download this file (25-2014_ПРЕВОЗ_П.doc)Позив Превоз[ ]42 kB
Download this file (30-2014_Aparat_za_analizu_elektrolita К.doc)Апарат за анализу електролита[ ]306 kB
Download this file (30-2014_АПАРАТ_ЗА_ЕЛЕКТРОЛИТЕ_појашњење.doc)Апарат за анализу електролита Појашњење[ ]35 kB
Download this file (32-2014_Израда_предмера_и_предрачуна_за_грађевинско-занатске_радове_у_Болници.doc)Израда предмера и предрачуна за грађевинско-занатске радове у Болници[ ]265 kB
Download this file (32-2014_Poziv_Izrada_predmera.doc)Позив Израда предмера и предрачуна за грађевинско-занатске радове у Болници[ ]39 kB
Download this file (34-2014_HRANA.doc)ПРЕХРАМБЕНЕ НАМИРНИЦЕ[ ]1212 kB
Download this file (34-2014_POZIV_HRANA.doc)Позив ПРЕХРАМБЕНЕ НАМИРНИЦЕ[ ]36 kB
Download this file (40-2014_КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ОПРЕМА_ЗА_КУХИЊУ.doc)ОПРЕМА ЗА КУХИЊУ[ ]425 kB
Download this file (40-2014_ОПРЕМА_ЗА_КУХИЊУ.doc)ПОЗИВ ОПРЕМА ЗА КУХИЊУ[ ]53 kB
Download this file (43-2014_ХИГИЈЕНСКО_ЕПИДЕМИОЛОШКА.doc)Хигијенско епидемиолошке и микробиолошке услуге[ ]313 kB
Download this file (43-2014_IZMENA.doc)Измена Хигијенско епидемиолошке и микробиолошке услуге[ ]76 kB
Download this file (44-2104_Materijal_za_laboratoriju.doc)Материјал за лабораторију[ ]298 kB
Download this file (44-2014_POZIV_ZA_PODNOSENJE_PONUDA.doc)Позив Материјал за лабораторију[ ]39 kB
Download this file (47-2014_ДЕМОНТАЖА_СТАРОГ_И_УГРАДЊА_НОВОГ_ПАРНОГ_КОТЛА_редни_број_набавке.doc)ДЕМОНТАЖА СТАРОГ И УГРАДЊА НОВОГ ПАРНОГ КОТЛА[ ]403 kB
Download this file (47-2014_Poziv.doc)ПОЗИВ ДЕМОНТАЖА СТАРОГ И УГРАДЊА НОВОГ ПАРНОГ КОТЛА[ ]39 kB
Download this file (48-2014_Превоз_посмртних_остатака.doc)Превоз посмртних остатака[ ]283 kB
Download this file (48-2014_POZIV.doc)Позив Превоз посмртних остатака[ ]41 kB
Download this file (50-2014_СМРЗНУТО_И_КОНЗЕРВИРАНО_ВОЋЕ_И_ПОВРЋЕ.doc)СМРЗНУТО И КОНЗЕРВИРАНО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ[ ]441 kB
Download this file (52-2014_НАДЗОР_КОТАО.doc)Надзор над извођењем радова KOTAO[ ]302 kB
Download this file (52-2014_Poziv_Надзор_над_извођењем_радова_KOTAO.doc)Позив Надзор над извођењем радова KOTAO[ ]38 kB