Blue Flower

Овде можете погледати све фајлове јавних набавки који су били објављени у 2016. години

(пренесено са старог сајта)

Attachments:
Download this file (21-2016 КОНК. Пројекат.doc)Израда пројеката за извођење радова на замени кровних покривача[ ]437 kB
Download this file (21-2016 Појашњење- пројекат.doc)Израда пројеката за извођење радова на замени кровних покривача појашњење[ ]31 kB
Download this file (21-2016 Позив пројекат.doc)Израда пројеката за извођење радова на замени кровних покривача позив[ ]41 kB
Download this file (21-2016 Додела уговора- пројекат 21-2016.doc)Израда пројеката за извођење радова на замени кровних покривача одлука[ ]93 kB
Download this file (21-2016 Обавештење о зак. уг. -ПРОЈЕКАТ.doc)Израда пројеката за извођење радова на замени кровних покривача обавештење[ ]42 kB
Download this file (22-2016 Материјал за саобраћај.doc)Материјал за саобраћај[ ]1436 kB
Download this file (22-2016 Позив саобраћај.doc)Материјал за саобраћај позив[ ]44 kB
Download this file (22-2016 Izmena 1 Материјал за саобраћај 16.doc)Материјал за саобраћај измена[ ]106 kB
Download this file (22-2016 Додела уговора- мат. саобраћај.doc)Материјал за саобраћај одлука[ ]127 kB
Download this file (22-2016 Oбавештење о зак.OC.- Мат. за саобраћај  22-2016.doc)Материјал за саобраћај обавештење о закључењу оквирног споразума[ ]31 kB
Download this file (24-2016 Кон, ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТ. 2016.doc)Лабораторијски материјал[ ]712 kB
Download this file (24-2016 Позив, лабораторија.doc)Лабораторијски материјал позив[ ]43 kB
Download this file (24-2016 Измена - Лаборат.doc)Лабораторијски материјал измена 1[ ]117 kB
Download this file (24-2016 Измена - Лаб. 2.doc)Лабораторијски материјал измена 2[ ]86 kB
Download this file (24-2016 додела ОС- лабораторија 24-2016.doc)Лабораторијски материјал одлука[ ]203 kB
Download this file (24-2016 Обавештење о зак ОС- Лабораторија.doc)Лабораторијски материјал обавештење[ ]33 kB
Download this file (30-2016 конкурсна обезбеђење.doc)Обезбеђење[ ]350 kB
Download this file (30-2016 позив , фто.doc)Обезбеђење позив[ ]41 kB
Download this file (30-2016 обустава фто.doc)Обезбеђење обустава[ ]60 kB
Download this file (30-2016 ObavestenjeOPodnetomZahtevuZaZastituPrava, fto.pdf)Обезбеђење, обавештење о поднетом захтеву за заштиту права[ ]529 kB
Download this file (30-2016 Odluka.doc)Обезбеђење одлука[ ]1240 kB
Download this file (34-2016 Кон, ТОПЛОВOДНИ КОТАО.doc)Набавка и инсталација топловодног котла[ ]423 kB
Download this file (34-2016 Позив котао.doc)Набавка и инсталација топловодног котла позив[ ]42 kB
Download this file (34-2016 Измена- Котао.doc)Набавка и инсталација топловодног котла измена[ ]37 kB
Download this file (34-2016 додела уговора - котао 34-2016.doc)Набавка и инсталација топловодног котла одлука[ ]54 kB
Download this file (34-2016 Обавештење о зак.уг.- KOTAO.doc)Набавка и инсталација топловодног котла обавештење[ ]36 kB
Download this file (40-2016 конкурсна, дез. средство за посебне намене.doc)Дезинфекционо средство за посебне намене[ ]372 kB
Download this file (40-2016 позив, дез.средство.doc)Дезинфекционо средство за посебне намене позив[ ]38 kB
Download this file (40-2016 одлука о додели уговора, дез.средство за посебне намене.doc)Дезинфекционо средство за посебне намене одлука[ ]62 kB
Download this file (41-2016 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА антивирус.doc)Антивирусни софтвер[ ]270 kB
Download this file (41-2016 позив, антивирусни софтвер.doc)Антивирусни софтвер позив[ ]39 kB
Download this file (41-2016 Измена и допуна антивирусни софтвер.doc)Антивирусни софтвер измена[ ]78 kB
Download this file (41-2016 додела уговора- софтвер.doc)Антивирусни софтвер одлука[ ]53 kB
Download this file (46-2016 КОНК., Месо.doc)Месо[ ]504 kB
Download this file (46-2016 ПОЗИВ, Месо.doc)Месо позив[ ]44 kB
Download this file (46-2016 Измена, Месо.doc)Месо измена[ ]32 kB
Download this file (46-2016 ODLUKA-Meso 46-2016.doc)Месо одлука[ ]65 kB
Download this file (48-2016 конкурсна, средство за хируршку дез.руку.doc)Средство за хируршку дезинфекцију[ ]378 kB
Download this file (48-2016 позив, средство за хируршку дез.doc)Средство за хируршку дезинфекцију позив[ ]39 kB
Download this file (48-2016 измена средство за хируршку дез.doc)Средство за хируршку дезинфекцију измена[ ]30 kB
Download this file (48-2016 Одлука,обустава,средство за хирур.дез.doc)Средство за хируршку дезинфекцију одлука[ ]58 kB
Download this file (49-2016 KОНК., Технички мат. 2016.rar)Технички материјал[ ]236 kB
Download this file (49-2016 ПОЗИВ Технички материјал.doc)Технички материјал позив[ ]42 kB
Download this file (49-2016 Измена - технички мат.doc)Технички материјал измена 1[ ]129 kB
Download this file (49-2016 Измена - технички мат 2.doc)Технички материјал измена 2[ ]604 kB
Download this file (49-2016 Oдлука - технички мат. 2016.doc)Технички материјал одлука[ ]155 kB
Download this file (50-2016 медицински инвентар и апарати.doc)Медицински инвентар и апарати[ ]382 kB
Download this file (50-2016 позив ситан мед.инв.doc)Медицински инвентар и апарати позив[ ]52 kB
Download this file (50-2016 измена и допуна ситан мед.инв.doc)Медицински инвентар и апарати измена[ ]178 kB
Download this file (50-2016 додела уговора, ситан мед.инв.doc)Медицински инвентар и апарати одлука[ ]165 kB
Download this file (51-2016 КОНК. НАДЗОР- кров.doc)Вршење стручног надзора над извођењем радова на изради лименог крова[ ]348 kB
Download this file (51-2016 ПОЗИВ, Надзор кров.doc)Вршење стручног надзора над извођењем радова на изради лименог крова позив[ ]44 kB
Download this file (51-2016 Додела уговора, НАДЗОР, кров.doc)Вршење стручног надзора над извођењем радова на изради лименог крова одлука[ ]48 kB
Download this file (51-2016 Обавештење о зак. уг. -НАДЗОР.doc)Вршење стручног надзора над извођењем радова на изради лименог крова обавештење[ ]36 kB
Download this file (52-2016 КОНК. Осигурање од аутоодгов.doc)Осигурање од аутоодговорности[ ]509 kB
Download this file (52-2016 ПОЗИВ, Аутоодговорност.doc)Осигурање од аутоодговорности позив[ ]41 kB
Download this file (52-2016 Додела уговора, аутоос.doc)Осигурање од аутоодговорности одлука[ ]53 kB
Download this file (53-2016 КД,  погребне услуге.doc)Погребне услуге[ ]279 kB
Download this file (53-2016 позив посмртни остаци.doc)Погребне услуге позив[ ]39 kB
Download this file (54-2016 Кoн, ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ.doc)Електрични апарати[ ]328 kB
Download this file (54-2016 ПОЗИВ, Електр. апарати.doc)Електрични апарати позив[ ]42 kB
Download this file (54-2016 Измена- Електрични апарати.doc)Електрични апарати измена[ ]98 kB
Download this file (54-2016 Додела уговора- ел. апарати 54-2016.doc)Електрични апарати одлука[ ]61 kB
Download this file (55-2016 конкурсна, опрема за изис и књиг.doc)Опрема за ИЗИС и књиговодство[ ]319 kB
Download this file (55-2016 позив, опрема за изис и књиг.doc)Опрема за ИЗИС и књиговодство позив[ ]42 kB
Download this file (55-2016 измена и допуна изис и књиговодство.doc)Опрема за ИЗИС и књиговодство измена[ ]106 kB
Download this file (55-2016 одлука, рачунари за изис и књ.doc)Опрема за ИЗИС и књиговодство одлука[ ]109 kB
Download this file (56-2016 КД душеци.doc)Душеци[ ]282 kB
Download this file (56-2016 позив душеци.doc)Душеци позив[ ]39 kB
Download this file (56-2016 одлука, душеци.doc)Душеци одлука[ ]45 kB
Download this file (57-2016 КОН, БЕНЗИН И ДИЗЕЛ.doc)Бензин и дизел гориво[ ]365 kB
Download this file (57-2016 Позив бензи и дизел.doc)Бензин и дизел гориво позив[ ]40 kB
Download this file (57-2016 Obaveštenje.doc)Бензин и дизел гориво обавештење[ ]233 kB
Download this file (58-2016 КД, тензиометри.doc)Тензиометри[ ]321 kB
Download this file (58-2016 позив тензиометри.doc)Тензиометри позив[ ]43 kB
Download this file (58-2016 додела уговора, тензиометри.doc)Тензиометри одлука[ ]61 kB
Download this file (59-2016 КОНК. Легализација.doc)Легализација[ ]388 kB
Download this file (59-2016 ПОЗИВ, Легализација.doc)Легализација позив[ ]41 kB
Download this file (59-2016 Izmena i dopuna 1.doc)Легализација измена 1[ ]109 kB
Download this file (59-2016 Измена 2- Озакоњење објеката.doc)Легализација измена 2[ ]62 kB
Download this file (59-2016 додела уговора, легализација.doc)Легализација одлука[ ]77 kB
Download this file (60-2016 кд сервисирање возила.doc)Сервисирање возила[ ]378 kB
Download this file (60-2016 позив сервисирање возила.doc)Сервисирање возила позив[ ]43 kB
Download this file (60-2016 продужење рока серв.возила.doc)Сервисирање возила продужење рока[ ]26 kB
Download this file (60-2016 одлука, серв. возила.doc)Сервисирање возила одлука[ ]67 kB
Download this file (61-2016 кд одржавање теретних возила.doc)Одржавање теретних возила[ ]313 kB
Download this file (61-2016 позив, одржавање тер.возила.doc)Одржавање теретних возила позив[ ]39 kB
Download this file (61-2016 обустава , одрж. теретних возила.doc)Одржавање теретних возила обустава[ ]32 kB
Download this file (62-2016 КД, Замена крова на Алкохолизму.doc)Замена крова на згради одељења за алкохолизам[ ]480 kB
Download this file (62-2016 позив, кров на аклохолизму.doc)Замена крова на згради одељења за алкохолизам позив[ ]40 kB
Download this file (62-2017 техничка исправка кров.doc)Замена крова на згради одељења за алкохолизам техничка исправка[ ]32 kB
Download this file (62-2016 друга измена - кров на алкохолизму.doc)Замена крова на згради одељења за алкохолизам измена 2[ ]184 kB
Download this file (62-2016 Treća izmena.doc)Замена крова на згради одељења за алкохолизам измена 3[ ]183 kB
Download this file (62-2016 Четврта измена, кров на алкохолизму.doc)Замена крова на згради одељења за алкохолизам измена 4[ ]334 kB
Download this file (62-2017 пета измена, кров.doc)Замена крова на згради одељења за алкохолизам измена 5[ ]28 kB
Download this file (62-2016 шеста измена кров.doc)Замена крова на згради одељења за алкохолизам измена 6[ ]208 kB
Download this file (62-2016 Pojašnjenje Pitanja.doc)Замена крова на згради одељења за алкохолизам појашњење[ ]451 kB
Download this file (62-2016 појашњење, кров на алкохолизму.doc)Замена крова на згради одељења за алкохолизам појашњење[ ]35 kB
Download this file (62-2017 појашњење кров.doc)Замена крова на згради одељења за алкохолизам појашњење[ ]30 kB
Download this file (62-2016 додела уговора, кров на алкохолизму.doc)Замена крова на згради одељења за алкохолизам одлука[ ]209 kB
Download this file (63-2016 кд хематолошки бројач.doc)Хематолошки бројач[ ]306 kB
Download this file (63-2016 ПОЗИВ Хематол. ап.doc)Хематолошки бројач позив[ ]38 kB
Download this file (64-2016 кд, техн.материјал, поновљени поступак.doc)Тахнички материјал поновљени поступак[ ]957 kB
Download this file (64-2016 позив техн.мат.поновљени.doc)Тахнички материјал поновљени поступак позив[ ]38 kB
Download this file (64-2016 одлука, техн.мат.поновљени.doc)Тахнички материјал поновљени поступак одлука[ ]78 kB