Blue Flower

Овде можете погледати све фајлове јавних набавки који су били објављени у 2015. години

(пренесено са старог сајта)

Attachments:
Download this file (33-2015_НАДЗОР- КУХИЊЕ.doc)ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЧАЈНИХ КУХИЊА[ ]374 kB
Download this file (33-2015 Позив- надзор, чајна кухиња.doc)ПОЗИВ ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЧАЈНИХ КУХИЊА[ ]44 kB
Download this file (34-2015 ТЕХ. МАТЕРИЈАЛ.doc)Технички материјал[ ]1648 kB
Download this file (34-2015 Позив, тех. мат.doc)Позив технички материјал[ ]39 kB
Download this file (35-2015_Прехрамбене_намирнице.doc)Прехрамбене намирнице[ ]1239 kB
Download this file (35-2015 Позив храна.doc)Позив Прехрамбене намирнице[ ]39 kB
Download this file (35-2015_Odluka za hranu.doc)Одлука Прехрамбене намирнице[ ]1025 kB
Download this file (36-2015 Пречишћен текст сервис поновљен.doc)Сервисирање за потребе болнице поновљен[ ]705 kB
Download this file (36-2015_Позив.doc)Позив Сервисирање за потребе болнице поновљен[ ]43 kB
Download this file (37-2015_АМБАЛАЖА ЗА МЕД. ОТПАД.doc)АМБАЛАЖА ЗА МЕДИЦИНСКИ ОТПАД[ ]397 kB
Download this file (37-2015 Позив- Амбалажа за мед.отпад.doc)Позив АМБАЛАЖА ЗА МЕД. ОТПАД[ ]42 kB
Download this file (38-2015_Електрична_опрема.docx)Електрична опрема[ ]142 kB
Download this file (38-2015_Електрична_опрема_IZMENA_I_DOPUNA_1.doc)Електрична опрема измена и допуна[ ]165 kB
Download this file (38-2015_poziv.docx)Електрична опрема позив[ ]15 kB
Download this file (39-2015 Радна одећа и опрема konkurs.doc)Радна одећа и опрема[ ]408 kB
Download this file (39-2015 Позив радна одећа.docx)Радна одећа и опрема позив[ ]16 kB
Download this file (40-2015_Конкурсна надзор над извођењем радова плафони.doc)Надзор над извођењем радова плафони[ ]224 kB
Download this file (40-2015_poziv plafoni.doc)Надзор над извођењем радова плафони позив[ ]43 kB
Download this file (40-2015_одлука надзор плафони.doc)Надзор над извођењем радова плафони одлука[ ]291 kB
Download this file (41-2015 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Медицинска опрема.docx)Медицинска опрема[ ]83 kB
Download this file (41-2015 Измена за медицинску опрему.doc)Медицинска опрема измена[ ]110 kB
Download this file (41-2015_poziv za med.docx)Медицинска опрема позив[ ]17 kB
Download this file (43-2015 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕГЛЕДИ РО.docx)Здравствени преглед запослених у зони јонизујућег зрачења[ ]80 kB
Download this file (43-2015_POZIV RO.docx)Здравствени преглед запослених у зони јонизујућег зрачења позив[ ]15 kB
Download this file (44-2015 prevoz zaposlenih K.doc)Превоз запослених[ ]562 kB
Download this file (44-2015_Измена- Превоз.doc)Превоз запослених измена[ ]34 kB
Download this file (44-2015_Poziv, prevoz.doc)Превоз запослених позив[ ]40 kB
Download this file (45-2015 ПОСМРТНИ ОСТАЦИ KONKURSNA.doc)Превоз посмртних остатака[ ]223 kB
Download this file (45-2015 Позив за остатке.docx)Превоз посмртних остатака позив[ ]15 kB
Download this file (46-2015_Прехрамбене_намирнице_Пасуљ.doc)Прехрамбене намирнице Пасуљ[ ]403 kB
Download this file (46-2015_Poziv(2).doc)Прехрамбене намирнице Пасуљ позив[ ]40 kB
Download this file (46-2015_Odluka za pasulj.doc)Прехрамбене намирнице Пасуљ одлука[ ]298 kB
Download this file (47-2015 ЛАБОРАТОРСКИ  МАТ.doc)Лабораторијски материјал[ ]695 kB
Download this file (47-2015 ЛАБОРАТОРСКИ  МАТ. измена.doc)Лабораторијски материјал измена[ ]788 kB
Download this file (47-2015_Poziv- lab.doc)Лабораторијски материјал позив[ ]39 kB
Download this file (47-2015_Odluka- lab.doc)Лабораторијски материјал одлука[ ]608 kB
Download this file (48-2015_OСИГУРАЊЕ ОД АУТООДГОВ.doc)Обавезно осигурање од аутоодговорности[ ]411 kB
Download this file (48-2015_Osiguranje izmena 1.doc)Обавезно осигурање од аутоодговорности измена 1[ ]488 kB
Download this file (48-2015 Друга измена- Осигурање.doc)Обавезно осигурање од аутоодговорности измена 2[ ]143 kB
Download this file (48-2015 Појашњење к.д.- Осигурање.doc)Обавезно осигурање од аутоодговорности појашњење 1[ ]361 kB
Download this file (48-2015 Појашњење к.д.- Осигурање(1).doc)Обавезно осигурање од аутоодговорности појашњење 2[ ]27 kB
Download this file (49-2015 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОЛИЦА ЗА ХРАНУ;ВЕШ.doc)Колица за превоз хране веша и чишћење[ ]326 kB
Download this file (49-2015_Колица_за_превоз_хране веша и чишћење poziv.doc)Колица за превоз хране веша и чишћење позив[ ]39 kB
Download this file (50-2015_ЛЕКОВИ.doc)Лекови[ ]520 kB
Download this file (50-2015 Појашњење, лекови.doc)Лекови појашњење[ ]505 kB
Download this file (50-2015 Позив - Лекови.doc)Лекови позив[ ]42 kB
Download this file (50-2015_Lekovi-odluka.doc)Лекови одлука[ ]305 kB
Download this file (51-2015 Бензин и дизел гориво.doc)Бензин и дизел гориво[ ]359 kB
Download this file (51-2015 Позив- гориво.doc)Бензин и дизел гориво позив[ ]42 kB
Download this file (51-2015_Odluka- benzin obustava.doc)Бензин и дизел гориво обустава[ ]206 kB
Download this file (52-2015 Стоматолошки.doc)Стоматолошки материјал[ ]437 kB
Download this file (52-2015 Позив- стоматолошки.doc)Стоматолошки материјал позив[ ]41 kB
Download this file (52-2015_Odluka Stomatoloski.doc)Стоматолошки материјал одлука[ ]205 kB
Download this file (53-2015_Konkursna ОДЕЋА ОБУЋА ПОСТЕЉИНА И ДУШЕЦИ.doc)ОДЕЋА, ОБУЋА, ПОСТЕЉИНА И ДУШЕЦИ[ ]657 kB
Download this file (53-2015_Izmena.jpg)ОДЕЋА, ОБУЋА, ПОСТЕЉИНА И ДУШЕЦИ измена[ ]100 kB
Download this file (53-2015_Poziv(1).doc)ОДЕЋА, ОБУЋА, ПОСТЕЉИНА И ДУШЕЦИ позив[ ]40 kB
Download this file (53-2015 ODLUKA.doc)ОДЕЋА, ОБУЋА, ПОСТЕЉИНА И ДУШЕЦИ одлука[ ]402 kB
Download this file (55-2015_ro pregledi K.doc)Здравствени преглед запослених у зони јонизујућег зрачења поновљени поступак[ ]304 kB
Download this file (55-2015 Позив за ро кабинет.doc)Здравствени преглед запослених у зони јонизујућег зрачења поновљени поступак поз[ ]38 kB
Download this file (55-2015 odluka.doc)Здравствени преглед запослених у зони јонизујућег зрачења поновљени поступак одл[ ]197 kB
Download this file (56-2015 Радна униформа konkursna dokumentacija.doc)Радна униформа[ ]376 kB
Download this file (56-2015_Rad. uniforma poziv.doc)Радна униформа позив[ ]39 kB
Download this file (56-2015_Odluka obustava.doc)Радна униформа одлука обустава[ ]353 kB
Download this file (57-2015_КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА АДМИНИСТАРТИВНА ОПРЕМА.doc)АДМИНИСТАРТИВНА ОПРЕМА[ ]361 kB
Download this file (57-2015 Позив за подношење понуда.doc)АДМИНИСТАРТИВНА ОПРЕМА позив[ ]40 kB
Download this file (57-2015_Odluka.doc)АДМИНИСТАРТИВНА ОПРЕМА одлука[ ]433 kB
Download this file (58-2015 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Биохемијски аналајзер.doc)Биохемијски аналајзер[ ]324 kB
Download this file (58-2015_Poziv.doc)Биохемијски аналајзер позив[ ]21 kB
Download this file (58-2015_Odluka- analajzer.doc)Биохемијски аналајзер одлука[ ]208 kB
Download this file (59-2015 Бензин- ПОНОВЉЕН ПОСТУПАК.doc)Бензин и дизел гориво- поновљени поступак[ ]398 kB
Download this file (59-2015 Позив- гориво, поновљени пос.doc)Бензин и дизел гориво- поновљени поступак позив[ ]42 kB
Download this file (59-2015 Odluka- benzin.doc)Бензин и дизел гориво- поновљени поступак одлука[ ]189 kB