Blue Flower

Javna nabavka objavljena je na Portalu dana 07.11.2020.godine.

Sva dokumentacija može se preuzeti na portalu.

Rok za otvaranje ponuda je 17.11.2020.godine