Blue Flower

Поступак јавне набавке објављен је на Порталу јавних набавки дана 29.10.2020.године.

Све обрасци и сви подаци о набваци могу се преузети са Портала.