Blue Flower

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti “Gornja Toponica“ jedna je od pet psihijatrijskih bolnica u Srbiji i ujedno najveća među njima.

90g drMilan

Iz istorije ustanove izdvaja se da je počela sa radom 1. maja 1927. godine, a zanimljiv je podatak da je u posebnom paviljonu, u periodu od otvaranja bolnice do okupacije Srbije u II svetskom ratu 1941. godine, tu bio smešten princ Đorđe Karađorđević. Ove, 2017. godine, obeležava se 90 godina rada Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti “Gornja Toponica“. Bolnica u Gornjoj Toponici, udaljena je 13 kilometara od Niša, grada sa 250 hiljada stanovnika, koji predstavlja regionalni centar jugoistoka Srbije. Kapacitet ustanove je 800 postelja, a o pacijentima obolelim od psihotičnih poremećaja brine 490 zapošljenih zdravstvenih i pomoćnih radnika. Četrnaest bolničkih odeljenja smešteno je u deset zgrada, koje se nalaze u parku površine 35 hektara.

90g ulaz

U mreži zdravstvenih ustanova Srbije Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti “Gornja Toponoca“ ima posebno mesto i zbog činjenice da se jedina nalazi južno od Beograda, dok su ostale locirane u glavnom gradu (Klinika za psihijatrijske bolesti “Laza Lazarević“) i Vojvodini (U Vrшcu, Kovinu i Novom  Kneževcu). To znači da ka Bolnici u Gornjoj Toponoci gravitira više od dve trećine teritorije naše države, odnosno da se u nju upućuju pacijenti sa psihijatrijskih odeljenja svih opštih bolnica južne,  istočne i centralne Srbije.

90g orkestar

Kao ustanova sa dugom tradicijom, Bolnica se vremenom profilisala kao regionalni centar za lečenje psihotičnih poremećaja, centar za sudsku psihijatriju i bolesti zavisnosti, a poslednjih desetak godina i za lečenje obolelih od Alchajmerove bolesti i drugih dementnih stanja. Psihijatrijska bolnica u Gornjoj Toponici ima dugu tradiciju i predstavlja ustanovu u kojoj su ispisivane stranice psihijatrije u našoj zemlji. U prethodnih devet decenija, u skladu sa razvojem medicine menjao se način lečenja obolelih od duševnih bolesti i bolnica je menjala svoje lice, ali je uvek imala značajno mesto na karti zdravstvenih ustanova. Kao jedina velika psihijatrijska ustanova u Srbiji južno od Beograda, ona se nametnula kao važna karika u tretmanu osoba obolelih od hroničnih psihoza, a posebno u periodu u kome je hospitalizacija bila dominantno rešenje za najveći broj šizofrenih pacijenata.